Pokličite brezplačno telefonsko številko - 080 33 82

 • Avtomobilska odgovornost

  Predpisano po zakonu

  Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

  Kaj krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti?

  Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik vozila zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

  Z zakonom predpisane zavarovalne vsote
  • Nematerialna (škoda zaradi smrt, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 5.000.000 EUR
  • Materialna (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 1.000.000 EUR

  Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote.

 • AO+

  Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)

  Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) lahko sklenete kot dodatno zavarovanje k obveznemu avtomobilskemu zavarovanju (AO). Tako zavarujete vsakega voznika vašega vozila, ki bi povzročil prometno nesrečo, za telesne poškodbe, ki bi jih pri tem utrpel, oziroma smrt. Zavarovanje krije škodo do 51.000 EUR (z doplačilom do 75.000 eur).

 • Avtomobilski kasko

  Zavarovanci lahko glede na starost vozila ter svoje želje in potrebe izbirajo med štirimi paketi avtomobilskega kaska.

  V okviru klasičnega kaska sta na voljo:
  • Popolni Kasko, ki je namenjen lastnikom novejših avtomobilov, ki stvari ne prepuščajo naključjem in želijo, da bi bilo njihovo vozilo v vsakem trenutku popolno, ter
  • Osnovni Kasko, ki je prav tako namenjen lastnikom novejših avtomobilov, ki pa za razliko od prvih izključujejo, da bi na njihovo vozilo lahko vplivale določene nevarnosti.
  V okviru ekonomskega kaska sta na voljo:
   • Franšizni Kasko (NOVO), ki je namenjen lastnikom avtomobilov, ki se jim zdi kasko zavarovanje za nekaj let star avto drago, a se zavedajo, da ga še vedno potrebujejo, vsaj za večje škode. Pri Franšiznem Kasku so osnovna kritja enaka kot pri Popolnem Kasku, medtem ko je lastniku avtomobila tu na voljo izbira različne višine franšize (100 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 500 EUR, 1.000 EUR, 1.500 EUR, 2.000 EUR).
   • Kasko Totalka (NOVO), ki je namenjen lastnikom starejših avtomobilov (od pet do petnajst let), ki menijo, da je njihov avto prestar za popolno kasko zavarovanje, kljub temu pa si življenja brez avtomobila ne znajo predstavljati. Krije popolno uničenje vozila, kar pomeni dejansko popolno uničenje ali poškodovanje zavarovanega vozila v takšni meri, da po sistemu Eurotax stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti zavarovanega vozila. POMEMBNO: To zavarovanje ni vezano na datum sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti, kar pomeni, da lahko to zavarovanje sklene kdorkoli, tudi če ima obvezno zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici.

  Vsi štirje paketi za zavarovanje osebnih vozil vključujejo kritje stroškov najema nadomestnega vozila brez doplačila. K paketu Osnovni Kasko je možno priključiti še kombinacije delnega kaska.

 • Delni kasko

  Zavarovanje delnega kaska se lahko sklene kot:
  • dodatno zavarovanje k paketu avtomobilskega kaska – Osnovni kasko,
  • k polici avtomobilske odgovornosti.
  Zavarovanec lahko sklene posamezne kombinacije delnega kaska posebej ali za več kombinacij hkrati.

  S tem načinom zavarovanja je krita škoda zaradi uničenja, izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi ene ali več naslednjih samostojnih kombinacij:

  • D: neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi;
  • E: razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal;
  • S: razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem osebnem avtomobilu;
  • H: prometne nesreče na parkirišču, povzročene s strani neznanega voznika ali zaradi padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb na parkiranem ali ustavljenem osebnem avtomobilu. Zavarovanje v enem zavarovalnem letu krije največ tri zavarovalne primere.
  Možnost izbire dodatnega kritja:
   • Pnevmatika+

  Poleg paketa Popolni kasko je možno izbrati tudi dodatno kritje Pnevmatika+, ki krije strošek obeh pnevmatik na eni osi, in sicer tudi v primeru, ko je bila zaradi zavarovalnega primera poškodovana ali uničena le ena.

 • Moj avtokm

  Avtomobilsko zavarovanje MojAvtokm

  je prvo avtomobilsko zavarovanje po sistemu prevoženih kilometrov v Sloveniji. Plačate samo toliko, kolikor se s svojim vozilom dejansko vozite. MojAvtokm je zavarovanje, ki ga lahko sklenete že od 66 eur naprej* *Navedena letna zavarovalna premija 66 eur + 0,6 centa/km velja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti z zakonsko zavarovalno vsoto, in sicer za zavarovanca, starega 26 let ali več, ki je v skladu z zavarovalnimi pogoji razvrščen v 1. do 4. premijski razred in sklene zavarovanje za vozilo, katerega moč ne presega 59kw, ter v zavarovalnem letu ne prevozi več kot 1.000 km.

  Komu je zavarovanje namenjeno?

  Zavarovanje je namenjeno tistim voznikom, ki prevozijo malo kilometrov (kot so drugi avtomobil v družini, upokojenci, “nedeljski vozniki”,…, skratka tisti, ki vozijo malo).

  Značilnosti zavarovanja.

  Zavarovanci lahko po tem sistemu zavarujejo le osebna motorna vozila namenjena zasebni rabi, ki so razvrščena v 14. ali nižji premijski razred in moč motorja ne presega 129 kW. Ob sklenitvi plača zavarovanec minimalno in depozitno premijo, povišano za morebitna doplačila, v sklopu katere je zajetih tudi prvih 1.000 kilometrov. Za vsak nadaljnji prevožen kilometer nad 1.000 km pa zavarovanec plača dodatno premijo na kilometer v odvisnosti od dejansko prevoženih kilometrov. Premija za dodatno prevožene kilometre se obračunava vsaka dva meseca in največ do 16.000 prevoženih kilometrov (če zavarovanec prevozi na primer 18.000 km, je najvišja premija še vedno določena s 16.000 km). Minimalna in depozitna premija ter dodatna premija po prevoženem kilometru je odvisna od premijskega razreda moči motorja ter starosti zavarovanca.

  Katera zavarovanja so vključena v zavarovanje MojAvtokm.

  Zavarovanje po sistemu prevoženih kilometrov lahko sklenete za:

  • avtomobilsko odgovornost – AO (zakonsko določene zavarovalne vsote) in
  • zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – AO plus (zavarovalna vsota 51.000 EUR)

  Doplačila:

  • za podvojeno zavarovalno vsoto pri AO zavarovanju,
  • za povišano zavarovalno vsoto pri AO plus zavarovanju (75.000 EUR),
  • za voznike, ki so mlajši od 25 let (AO zavarovanje).
 • Kasko Totalka je namenjen lastnikom starejših avtomobilov, ki menite, da je vaš avto prestar za kasko zavarovanje, a si življenja brez njega ne znate predstavljati. Sklenete ga lahko za vozila, stara od 5 do 15 let.

  Krije zgolj totalko, kar pomeni popolno uničenje ali poškodovanje v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti vozila po sistemu Eurotax. Krije tudi uničenje dodatne opreme in stroške najema nadomestnega vozila.

avtomobilska-zavarovanje

Izračun

info@zav-mito.si

modra številka

080 33 82

041/ 695 885