Pokličite brezplačno telefonsko številko - 080 33 82

 • Moje Življenje

  Kaj je klasično življenjsko zavarovanje?

  Klasično življenjsko zavarovanje je oblika zavarovanja, ki zavaruje tisto, kar je najbolj dragoceno – vaše življenje.

  Kdo se lahko zavaruje?

  Zavarujejo se lahko vsi med 14. in 65. letom starosti; priporočljivo je, da se zavarujete čimprej.

  Zakaj se življenjsko zavarovati?
  • Zagotovite si socialno in ekonomsko varnost
  • Zaščitite svojo družino v primeru smrti ali hujše bolezni
  • Zaščitite delovne sposobnosti
  • Varčujte za lastno nepremičnino
  • Varčujte za dodatno pokojnino
  • Varčujte za šolanje otrok
 • Moj otrok

  Z majhnimi koraki do samostojnosti

  Otroci so naše največje bogastvo. Od prvih korakov do samostojnosti jim stojimo ob strani, jih spodbujamo, vedno jim želimo le najboljše. Z naložbenim zavarovanjem Moj Otrok smo tudi finančno pripravljeni na njihovo samostojnost, ki se nam zdi včasih tako daleč a pride prekmalu.

  Zagotovite svojim otrokom finančno samostojnost

  Kako bo ko bo šel na študij? Kje bo stanoval? Kaj bo z njim če se nam kaj zgodi? Si tudi vi postavljate podobna vprašanja ko gledate kako vaš otrok odrašča in postaja vse bolj samostojen. Vaše skrbi bodo odveč če boste poskrbeli za pravočasno sklenitev ustreznega zavarovanja. Naložbeno zavarovanje Moj Otrok je namenjeno zagotavljanju ustrezne varnosti vaših otrok, hkrati pa vam zagotovi ustrezna finančna sredstva za čas, ko se bodo osamosvajali.

  Z majhnimi koraki do samostojnosti.

  Da svojemu otroku zagotovite ustrezna finančna sredstva, ne potrebujete začetnega kapitala. Že z nizkimi, a rednimi mesečnimi vplačili lahko privarčujete finančna sredstva, ki jih boste namenili otroku ob njegovem vstopanju v samostojno življenje. Pomembno je le, da se odločite čim prej, saj le dovolj dolga doba zagotavlja ustrezno višino privarčevanega premoženja.

  Naložbeno življenjsko zavarovanje »Moj Otrok«

  Naložbeno življenjsko zavarovanje »Moj Otrok« je dolgoročno zavarovanje z dogovorjenim rokom izplačila, namenjeno vsem, ki želijo za otroke privarčevati sredstva, ki se plemenitijo v skladih različnih domačih in tujih upravljavcev, na drugi strani pa z zavarovanjem zagotovijo otrokom finančno varnost v primeru, da se staršem zgodi najhujše – smrt oziroma invalidnost I. kategorije. Izplačilo zavarovalnine je v vsakem primeru po poteku zavarovanja.

  Osnovnemu zavarovanju staršev je priključeno tudi brezplačno nezgodno zavarovanje otroka, in sicer znaša zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 evrov, za nezgodno invalidnost pa 15.000 evrov. Invalidnost vključuje tudi progresijo, kar pomeni da so odstotki nad 50 upoštevani trikratno (pri 100 odstotni invalidnosti se izplača 30.000 evrov).

  Posebnost produkta

  Starši lahko z relativno nizkimi mesečnimi premijami (od 25 evrov mesečno dalje), ki se plemenitijo v izbranih vzajemnih skladih, privarčujejo sredstva, ki jih namenijo otroku ob njegovi osamosvojitvi – ko je star med 18 in 25 let (odvisno od konkretnih potreb). Zavarovanje je lahko individualno ali vzajemno, vsaj ena od zavarovanih oseb pa je roditelj oziroma skrbnik otroka, ki je upravičenec v primeru smrti.

  V primeru roditeljeve smrti oziroma invalidnosti I. kategorije vse še nezapadle premije (oziroma dodatnih 50 odstotkov v enkratnem znesku plačane premije) v sklade v enkratnem znesku in takoj po dogodku vplača zavarovalnica. Premoženje se nato v skladih naprej obrestuje in izplača ob poteku zavarovanja. Podrobneje so obveznosti zavarovalnice in pravice zavarovalca razložene pod Pregledom značilnosti.

  Osnovnemu zavarovanju je možno priključiti tudi nezgodno zavarovanje roditelja (oziroma obeh zavarovanih oseb) in zavarovanje pomoči Best Doctors.

  Če med trajanjem zavarovanja ne pride do zavarovalnega primera, se ob doživetju (poteku) zavarovanja izplača vrednost premoženja police. Ta je odvisna od gibanja vrednosti enot premoženja izbranih vzajemnih skladov.

  Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo z vloženimi sredstvi ustvariti večjo donosnost od klasičnih zavarovanj, vendar so hkrati pripravljene prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

  Svetujemo, da zavarovanje sklenete takoj po rojstvu otroka, saj na ta način takoj povečate njegovo finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov (smrti oziroma invalidnosti I. kategorije staršev). Poleg tega so starši kot zavarovane osebe takrat mlajši in bolj verjetno povsem zdravi (zavarovanje je v tem primeru cenejše), hkrati pa se na ta način do ciljne starosti otroka ob enakih premijah »privarčuje« večjo vsoto.

 • Naložbeno življenjsko zavarovanje

  Naložbeno življenjsko zavarovanje je dolgoročno zavarovanje, namenjeno vsem, ki se želijo zavarovati za primer smrti, hkrati pa del premije vlagati v sklade različnih domačih in tujih upravljavcev. Višina zavarovalne vsote za primer smrti (oziroma nastanka hujše bolezni) je zajamčena, izplačilo obdoživetju (poteku) zavarovanja pa je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih vzajemnih skladov. Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo z vloženimi sredstvi ustvariti večjo donosnost od klasičnih zavarovanj, vendar so hkrati pripravljene prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot premoženja izbranih skladov. Kritju za smrt je možno priključiti tudi kritje za primer nastanka hujše bolezni ter nezgodno zavarovanje in zavarovanje pomoči Best Doctors.

 • VIP Garant

  Naložbeno življenjsko zavarovanje »VIP Garant II« je dolgoročno zavarovanje, namenjeno vsem, ki se želijo zavarovati za primer smrti, hkrati pa del premije vlagati v vzajemni sklad. Višina zavarovalne vsote za primer smrti (oziroma nastanka hujše bolezni) je zajamčena, izplačilo ob doživetju (poteku) zavarovanja pa je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranega vzajemnega sklada, a vsebuje dinamičen mehanizem varovanja doseženih donosov. Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo z vloženimi sredstvi ustvariti večjo donosnost od klasičnih zavarovanj, vendar so hkrati pripravljene prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot premoženja izbranih skladov. Kritju za smrt je možno priključiti tudi kritje za primer nastanka hujše bolezni ter nezgodno zavarovanje in zavarovanje pomoči Best Doctors.

  Posebnost produkta: dinamičen mehanizem varovanja doseženih donosov

  Zavarovalnica ob poteku zavarovanja upravičencu izplača garantirano vrednost premoženja. Garantirana vrednost premoženja se izračuna kot zmnožek med številom enot premoženja (točk sklada) na polici in garantirano vrednostjo točk sklada. Garantirana vrednost premoženja se mesečno prilagaja na naslednji način: v kolikor je na referenčni datum (prvi delovni dan v mesecu) dosežena vrednost točk sklada višja od trenutno veljavne garantirane vrednosti točk sklada, se garantirana vrednost točk sklada poviša in izenači z na referenčni datum doseženo vrednostjo točk sklada, če pa bi bila na referenčni datum dosežena vrednost točk sklada nižja od trenutno veljavne garantirane vrednosti točk sklada, garantirana vrednost točk sklada ostane nespremenjena. To pomeni, da garantirana vrednost točk sklada ob izteku dogovorjenega obdobja ne bo manjša od najvišje na presečne datume dosežene vrednosti točk sklada.

 • Nezgodna zavarovanja

  Nezgode prežijo na nas na vsakem koraku. Lahko se zgodijo kadarkoli, komurkoli ali kjerkoli, pri delu, športu, v naravi ali v prometni nesreči. Njihove posledice pa so lahko tudi zelo hude. Poleg tega nas lahko tudi finančno ogrozijo. Z različnimi vrstami nezgodnih zavarovanj lahko vsaj deloma omilimo posledice takšnih nesreč.

  Vrste nezgodnih zavarovanj

  Obstaja veliko različnih vrst nezgodnih zavarovanj, najbolj pogosta pa so naslednja:

  • Posamično nezgodno zavarovanje oseb
  • Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb
  • Nezgodno zavarovanje upokojencev
  • Nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva
  • Nezgodno zavarovanje vodilnih delavcev

  Nezgodno zavarovanja lahko sklenete individualno, kolektivno ali pa ga priključite življenjskemu zavarovanju in si na ta način zagotovite popolno finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov.

  Zakaj se nezgodno zavarovati?

  Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem si zagotovite:

  • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer invalidnosti zaradi poškodbe
  • Izplačilo dnevne odškodnine zaradi poškodbe
  • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti
  • Izplačilo za preležane dneve v bolnišnici zaradi poškodbe
 • Best Doctors

  Morda se ne bo zgodilo vam. A bodite pripravljeni.
  Zakaj Best Doctors?

  Asistenčno zavarovanje Best Doctors je dopolnilo h kateremukoli življenjskemu zavarovanju Zavarovalnice Tilia, d. d.. V primeru, da se vašemu zdravju zgodi kaj nepredvidenega, vam zagotovi brezplačne življenjsko pomembne informacije. Informacije, ko jih najbolj potrebujete.

  Kdo so Best Doctors?

  Best Doctors je vodilni svetovni ponudnik znanja s področja medicine s sedežem v Bostonu. Vanj je vključenih 50.000 zdravnikov po celem svetu, svoje storitve ponuja v 30 državah sveta. Je izbor največjih specialistov, ki so tu zato, da vam zagotovijo informacije, ko jih najbolj potrebujete.

  Kaj nudi Best Doctors?
  Mnenje drugega zdravnika

  V primeru, da vam vaš zdravnik poda diagnozo bolezni, vam Best Doctors na podlagi vaših izvidov, najboljše tehnologije in najboljšega mednarodnega znanja s področja medicine potrdi obstoječo ali določi pravo diagnozo in za vašo bolezen najde najboljše zdravljenje. NAPAČNA DIAGNOZA VAS LAHKO STANE ŽIVLJENJA. DRUGO MNENJE VAS NE STANE NIČ.

  Najdi najboljšega zdravnika

  Po določitvi prave diagnoze Best Doctors iz svoje baze 50.000 zdravnikov skrbno izbere 1 – 3 najboljše, ki so specializirani za zdravljenje vaše bolezni. O izbranih zdravnikih vam posreduje vse potrebne informacije in poskrbi za potrebna navodila ter uskladitev komunikacije med vami in zdravniki. DELEŽNI NAJBOLJŠEGA ZDRAVLJENJA

  Najdi najboljšo oskrbo

  Best Doctors za vas izve vse podrobnosti v zvezi z zdravljenjem vaše bolezni, organizira sestanke z zdravniki, sprejem v bolnišnico, hotelske namestitve, prevoze in ves čas nadzira ustreznost zdravniške oskrbe. Celoten proces zdravljenja in plačilo zdravstvenih storitev je tako pod stalnim nadzorom in v skladu s popusti, ki so s pogodbami urejeni med Best Doctors in ponudniki zdravstvenih storitev.DELEŽNI NAJBOLJŠE OSKRBE

  Kdo lahko uveljavi asistenčno zavarovanje Best Doctors?

  V primeru Individualnega zavarovanja lahko storitve koristi oseba, ki ima sklenjeno osnovno zavarovanje (zavarovana oseba življenjskega zavarovanja), pri Družinskem zavarovanju pa tudi zavarovančevi družinski člani. Za družinske člane štejejo zakonec ali zunajzakonski partner zavarovane osebe ter otroci do dopolnjenega 23. leta starosti.

  Kako uveljavim asistenčno zavarovanje Best Doctors?

  Zavarovanec, ki želi začeti postopek iskanja drugega mnenja, pokliče slovenski klicni center na telefonsko številko 080 1127. Operater najprej preveri, če ima zavarovanec v življenjsko zavarovanje vključeno asistenčno zavarovanje Best Doctors in mu razloži celoten proces uveljavljanja asistenčnega zavarovanja. Med celotnim postopkom poteka stalna komunikacija med zavarovancem in slovenskim operaterjem klicnega centra ter operaterjem in sedežem Best Doctors v Bostonu.

  Koliko časa traja postopek?

  Celoten postopek traja največ 33 – 40 dni* in je pod stalnim nadzorom Best Doctors. Ne samo da vas po vsaki opravljeni storitvi vprašajo za mnenje in zadovoljstvo, pod stalnim nadzorom so tudi njihovi zdravniki in kakovost njihovih storitev.

  * Mnenje drugega zdravnika: največ 14-21 dni (Analiza patološkega testa lahko postopek podaljša za 2 tedna.)

  Najdi najboljšega zdravnika: največ 10 dni

  Najdi najboljšo oskrbo: 5 dni

  Je produkt cenovno ugoden?

  S cenovnega vidika je dostopen vsakemu, saj znaša mesečna premija le 2 evra za posameznika in 3 evre za družino (davek vključen).

  Kako sklenem asistenčno zavarovanje Best Doctors?

  Asistenčno zavarovanje Best Doctors lahko priključite kateremukoli od Zavarovalnice Tilia, d. d., ne morete pa ga skleniti samostojno. Z nakupom asistenčnega zavarovanja vam bodo brezplačno na voljo informacije najboljših medicinskih strokovnjakov, ko jih boste najbolj potrebovali.

  Več informaciji o Best Doctors izveste tudi na njihovi spletni strani www.bestdoctors.com.

 • MojePotovanje – turistično zavarovanje z asistenco v tujini

  Turistično zavarovanje z asistenco v tujini priporočamo vsem, ki si želite brezskrbnega potovanja, počitnic ali izleta v tujino.

  Osnovne značilnosti
  • Turistično zavarovanje z asistenco v tujini je kratkoročno zavarovanje.
  • Sklene se lahko za najmanj tri dni in za največ eno leto.
  • Zavarujejo se lahko vse zdrave osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
  • Zavarovanje se lahko sklene individualno, za družino ali skupino.
  • Začetek zavarovanja je vedno datum, naveden na polici.
  • Zavarovalne vsote in premija so na polici v EUR.
  • V sodelovanju z zavarovalnico AXA ASSISTANCE zagotavljamo takojšnjo zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč pri izgubi prtljage, potovanju z letalom ipd.
osebna-zavarovanja
Izračun osebnega zavarovanja

info@zav-mito.si

Fax: 01/ 565 98 15

041/ 695 885